Sử dụng xe lăn cho người bị khuyết tật hai chi dưới

Hiện nay ở Việt Nam, người ta thường sử dụng xe lăn như xe đẩy. Các cơ sở sản xuất xe lăn, các trường đào tạo nhân viên y tế và các bênh viện, cơ sở y tế chưa có quy trình hay tài liệu hướng dẫn cụ thể cho bệnh nhân bị khuyết tật hai chi dưới sử dụng xe lăn.

Bài viết khác: